"Един човек бил помолен да боядиса лодка. Той донесъл боята и четката си и започна да боядисва лодката в ярко червено, както собственикът го помолил.

Докато рисувал, забелязал малка дупка в лодката и тихо я оправил. Когато приключил с боядисването, получил заплатата си и си тръгнал.

На следващия ден собственикът на лодката дошъл при бояджията и му дал чек за сумата, много по-голяма, отколкото получил предния ден за рисуване. Бояджията бил изненадан. Той казал: “Но вие вече ми платихте за рисуването, сър!”. “Това не е за рисуването. Това е за оправянето на дупката в лодката.”

“О, да! Но това беше само малка услуга... Не си струва да ми плащате толкова висока сума за нещо, толкова незначително.”

“Скъпи приятелю, ти не разбираш. Нека ти кажа какво се случи:

Когато те помолих да боядисаш лодката, забравих да спомена тази дупка. Когато лодката изсъхна, децата ми взеха лодката и отидоха на риболов. Не знаеха, че има дупка в корпуса. По това време не бях вкъщи.

Когато се върнах и забелязах, че са взели лодката, бях отчаян, защото си спомних, че има дупка в лодката. Представи си облекчението и радостта ми, когато ги видях да се връщат от риболова цели и невредими.

После прегледах лодката и видях, че си оправил дупката!

Сега виждаш ли какво направи? Спаси живота на децата ми! Нямам достатъчно пари, за да платя за твоето “малко” добро дело."

Никога не знаете кога има някой, който се нуждае от Вас, или кога Бог ще ни донесе приятна изненада, за това, че помагате на някого.

По пътя може да сте оправили многобройни “дупки за лодки” за няколко души, без дори да осъзнавате колко живота сте спасили...”