Емпатите са същински детектори на лъжата. Благодарение на уникалните си душевни характеристики те могат незабавно да определят дали казвате истината, или не.

Емпатите са в състояние да усещат емоциите на хората около себе си, да определят общото емоционално състояние на човека, с когото общуват, и да му съчувстват. С течение на времето тази способност им помага да развият едно много високо ниво на емоционален и междуличностен интелект.

Често обаче способностите на емпата могат да го раздразнят преди всичко защото често дори най-близките до нас хора крият истинските си чувства, намерения и мотиви. Когато това се случи с емпат, в душата му възниква конфликт. Той вижда всичко, което даден човек се опитва да скрие зад маската на радостта, безразличието и т.н. Надява се, че хората ще бъдат откровени с него, но не са.

Ако искате да изградите близки взаимоотношения с емпат, по-добре е винаги да сте честни с него. Тези хора имат интуитивно усещане за лъжата.

Ето защо емпатите са отлични детектори на лъжата:

1. Могат да усетят, когато човек крие нещо

Силните емоции, като ревността, не могат да бъдат скрити. Дори ако постоянно се усмихвате и се опитвате да се преструвате на щастливи, няма да можете да заблудите емпата. Той вътрешно знае кога криете нещо от него. Можете да заблудите всеки, но не и емпата.

2. Знаят кога изказване от типа „Всичко е наред“ е фалшиво

Ако нещо ви измъчва, истинският емпат ще усети това. Дори и да му кажете хиляди пъти, че всичко ви е наред, той няма да ви повярва.

Емпатите искат хората, с които общуват, да бъдат максимално честни с тях. Ако има някой, на когото можете да се доверите напълно, това е емпатът.

3. Чуват дори неизреченото

Факт - емпатът забелязва и най-малките промени в гласа ви, неговия тон и тембър.

Той знае, че и мълчанието може да казва много и знае как да го разкодира.

4. Виждат, когато си слагате маска

Личността на всеки от нас е уникална. Някои хора се страхуват да покажат истинското си Аз пред света. Ако и вие сте сред тях, един емпат със сигурност ще разпознае това.

Такъв човек е способен да види неща, които вие не можете. Например колко красива е истинската ви личност. Когато общувате с емпат, позволете си да бъдете себе си. Няма да съжалявате.

5. Мигновено разпознават негативните и токсични хора

Една от особеностите на емпатите, която е просто невъзможно да се скрие, е способността им незабавно да разпознават негативните хора. Такива хора сеят хаос около тях и се хранят с него. Забелязвайки такъв човек, емпатът моментално си тръгва от него и го държи далече от себе си, тъй като изобщо не възнамерява да допуска негативизъм в личното си пространство.

6. Те са в състояние да „прочетат“ всичко по вашия поглед

Емпатът, образно казано, винаги ви вижда отвътре, така че е по-добре да сте открити и честни с него 100%. Ако ви е зле, изпитвате душевна болка, веднага го вижда. Ако имате проблеми или труден период в живота, те виждат и това. Емпатите са в състояние само като погледнат в очите ви, да разберат моментално как наистина се чувствате под външната си обвивка.

Наистина няма причина да се опитвате да излъжете емпат. Той, като никой друг, е способен на доброта и съчувствие към другите. Той винаги ще ви разбере и няма да ви съди за вашите мисли, думи и действия.

Източник: cluber.com.ua