Страхувате се от високо? От паяци? От игли? Нищо интересно. Анатидефобия е страхът, че някъде по света има патица, която ви гледа.

Като фобия учените дефинират силна ирационална боязън от обект или ситуация, които обикновено не причиняват неудобство на повечето хора.

1. Дипнофобия - страх от разговори по време на вечеря.

2. Консекоталеофобия - страх от пръчици за хранене.

3. Параскевидекатриафобия - страх от числото 13.

4. Педиофобия - страх от кукли.

5. Папафобия - страх от Папата.

6. Алодоксафобия - страх от изслушване на чуждото мнение.

7. Ефебифобия - страх от тийнейджъри.

8. Птеронофобия - страх от гъделичкане с птиче перо.

9. Хорофобия - страх от танцуване.

10. Хипопотомонстросесквипедалиофобия - страх от дълги думи (от лат. sesquipedalis - дълъг, monstrosus - чудовищен + видоизм. hippopotamus - хипопотам). Психолозите разбират от ирония.