Небесният диск Небра е едно от най-значителните археологически открития в историята на Германия. Артефактът е създаден от праисторическите хора и е открит от двама ловци на съкровища, които използвали метален детектор в горите на провинцията Саксония-Анхалт. Той е украсен със синьо-зелена патина и е инкрустиран със символи, изобразяващи Луната, Слънцето, звездите и дори Млечния път.

През 2002-ра дискът е отнесен в праисторическия музей в Хале. Оттогава насетне съществуват множество дебати относно неговата възраст. Самият артефакт не може да бъде датиран, а начинът, по който е намерен, е сам по себе си съмнителен – търсачите на съкровища твърдят, че са го открили насред мечове, брадви и ленти на ръкави, датирани от Бронзовата епоха (приблизително преди 2200 и 1600 г. пр. Хр.). Ако това е вярно, то дискът би бил най-старото конкретно изображение на небето.

Двама изследователи обаче не вярват на тази датировка. Според тях през Бронзовата епоха не е открит друг предмет, наподобяващ този диск. В научния журнал Archäologische Informationen екипът настоява, че дискът Небра е от Желязната епоха, което го прави около 1000 години по-млад, отколкото предполагахме досега.

Изследователите смятат, че това е така по няколко основни причини. Историята на намирането му (и последвалото му нараняване), която търсачите на съкровища разказват, не съвпада с онова, което може да бъде реконструирано от самия артефакт. Учените също така сравняват металите на диска с тези на другите обекти, намерени на същото място. При други подобни струпвания на артефакти често има доказателства, че всички те са създадени от сурови материали, събрани от едно и също място. Тук обаче не е намерено подобно сходство. Артефактите са изработени от материали, взети от различни места от Източните Алпи.

„Според нас резултатите показват, че артефактите на са принадлежали заедно“, казва съавторът на проучването професор Рюдигер Краузе, който е експерт по анализ на метали.

Откритията на изследователите се отхвърлят категорично от държавната археологическа служба на провинция Саксония-Анхалт, където дискът е бил намерен. „Гебхард и Краузе излагат няколко ключови точки като основа на тяхната теза – казват властите в изявление. – Колегите не само че игнорират огромното количество изследователски резултати, публикувани през последните години, но и различните им аргументи са изключително лесни за оборване. По-конкретно – връзката на Небесния диск с предметите, с които е бил открит (тяхната датировка от Бронзовата епоха е категорична), е съмнителна. Според техните твърдения почвените остатъци по Небесния диск не съответстват с тези по другите предмети и че геохимичните анализи на металите не подкрепят тяхната кохерентност. И двете твърдения са очевидно неправилни“.

Въпреки че екипът твърди, че изображенията на артефакта са по-сходни с рисунки, открити през V век пр. Хр., те не оспорват праисторическата автентичност на диска, нито пък че това е една уникална научна находка с изключително висока стойност.

Източник: IFLScience