От малки бели лъжи през безобидно хитруване и увъртане за лична изгода до сложни мрежи от измами и интриги – ние, хората, не сме непременно най-честните сред приматите. А когато става дума за това кой пол лъже повече, мъжете се ползват с особено лоша слава. Това го доказва и  едно ново проучване, проведено от Института "Макс Планк" за човешко развитие и Технион – Израелски технологичен институт. В рамките на своя метаанализ изследователите обобщават резултатите от 565 проучвания от областта на психологията и стопанските науки    и единодушно стигат до извода, че между двата пола съществува разлика по отношение на афинитет към лъжа.

Ефектът Пинокио

Проучването обхваща експерименти като играта „ези-тура“, при която участниците трябвало самостоятелно и без да бъдат наблюдавани да отбележат на компютъра дали са хвърлили ези или тура. Получавали пари само при едната възможност, а при другата оставали с празни ръце.  При друг опит, целящ да изпита честността, карали опитните лица да предоставят сведения за себе си, в случая за математическите си познания. „За да установим в каква степен хората са склонни да постъпват нечестно, непременно трябва да ги сблъскаме с експериментални ситуации и изкушения. От това се вижда, че неискреността не е просто качество на личността, а системно си взаимодейства с условията на заобикалящата среда“ – обяснява д-р Ралф Хертвиг, директор на отдела „Адаптивно мислене“ в Института „Макс Планк“.

Мъжете и младите хора лъжат по-често

За целите на изследването били сумирани и анализирани данните на общо 44 050 жени и мъже. Филип Герлах, учен от Института „Макс Плнк“ и инициатор на експеримента, съобщава следното: „Въпреки че има многобройни проучвания  кой, кога и защо лъже, резултатите от тях не са еднозначни, като отчасти дори си противоречат. С помощта на огромното количество данни, които събрахме, ние сме в състояние да направим по-ясни изводи във връзка с някои фактори“. Изследването показало, че 42 процента от всички мъже и само 38 на сто от всички жени са излъгали по време на опитите. Освен това по-младите хора били по-склонни да казват неистини, като  вероятността за лъжа намалявала средно с 0,28 процента на година – така например при 20-годишния човек тя била 47 процента, а при 60-годишния – 36 процента.

Цветелина Велчева