Този тест се препоръчва при подбор на специалисти за дейности с висока концентрация.

Инструкции:

За две минути вие трябва да поставите в свободните клетки на долния квадрат в нарастващ ред числата, които са разположени в случаен ред в горния квадрат.

Числата се записват последователно, като не се допуска да се правят бележки в горния квадрат.

Оценката се прави по броя на правилно записаните числа. Средната норма е 22 и повече числа.

Успех! Как се справихте?