Не е рокля с мистериозен цвят, но тази оптична илюзия ще ви докара главоболие.

Известна като Илюзията на Нинио, тя е вариация на класическата „Решетка на Херман“. 12 черни точки са разположени равномерно върху решетката, но мозъкът ни просто не позволява да ги видим едновременно. Каква е причината?

Илюзията на Нинио е вариация на илюзията с проблясващата решетка, която от своя страна е вариация на „Решетката на Херман“. Всички тези илюзии почиват върху особеност на ретината, наречена „латерално инхибиране“. Това, обяснено по-просто, означава общо-взето, че стимулираните светлинни рецептори в окото понякога въздействат върху възприятието на тези, които са разположени до тях, което ни кара да виждаме неща, които ги няма, или да не виждаме някои неща, които са пред очите ни.

По думите на автора Дж. Нинио:

Когато кръговете в проблясващата решетка са с намален размер и очертани в черно, те имат склонност да изчезват. Човек вижда по няколко наведнъж, скупчени в случайни конфигурации, които се движат хаотично по страницата. Когато те не се виждат сивите пътеки изглеждат непрекъснати, като създават сиви пресичания, които не съществуват. Там където не се виждат точки, може да се види някакво черно проблясване. Илюзията работи и ако контрастът се обърне.

Повечето хора виждат по три или четири точки едновременно. Един потребител съобщава, че съпругата му вижда всички 12. Колко виждате вие?

Източник: Gizmodo