Логическа задача с монети

03 август 2016 г., 19:42
6030

Снимка: Shutterstock

На масата има 20 монети, измежду които има десет, които показват ези, и десет, които показват тура. Очите ви са завързани и носите ръкавици, така че можете да местите монетите, но не можете на пипане да определите какво има от всяка страна.

Задачата ви е да разделите монетите в две групи. Всяка трябва да съдържа същия брой ези и същия брой тура като другата. Можете да местите и да обръщате монетите, но не можете да определите в какво положение са. Как ще ги разделите в две равни групи със един и същи брой ези и тура във всяка?

Отговор.

Направете две групи от по десет монети.

Обърнете всички монети в едната група. Оставете монетите в другата група така, както са.

Първата група ще има същия брой ези и тура като другата.

Коментари