Идеята, че някои хора виждат повече възможности от другите, е ключова зад понятието “креативност”. Психолозите често измерват креативността, като използват различни тестове и задачи за мислене. Те изискват да генерирате колкото се може повече употреби на ежедневни обекти и предмети, като например тухла.

Хората, които успеят да видят голям брой и разнообразни употреби на тухлата (например ковчег за кукла Барби) се оценяват по-високо като креативни хора в сравнение с хора, които могат да се сетят за само една обикновено типична употреба на предмета (например, изграждането на стена).

Както Скот Кауфамн и Каролин Грегоар обясняват в тяхната книга “Програмиран да създава”, креативността на отворените към света хора произтича от “стремеж към когнитивно изследване на вътрешните и външните светове на хората”. Тази отвореност към света от всякакви ъгли може да доведе до възможността креативните хора наистина да успеят да вижят света по-много по-различен начин от останалите хора.

Източник: Science Alert