Учените са единодушни, че психическото здраве е най-важно. Да бъдем спокойни и уравновесени обаче, невинаги е лесно. Някои хора просто са родени да живеят в стрес, притеснения и напрежение. Тялото и душата са едно неразривно цяло и не бива да забравяме, че първо се разболява душата, а после и тялото.

Най-важните лекари за нашето здраве са:

1. Слънцето

2. Спокойствието

3. Смехът

4. Любовта

5. Здравословната храна

6. Истинските приятели

7. Прегръдката на децата ни

8. Подадената приятелска ръка

9. Споделената болка

10. Споделеното щастие

11. Водата

12. Движението

13. Доброто към другите

14. Да има с кого да поговориш и с кого да помълчиш

15. Сънят

Цветелина Велчева