Ето някои от разликите в държанието на скучните и интересните хора:

     Интересните хора разкриват повече собствените си мисли и чувства, отколкото скучните. (Това очевидно не е същото като да говорим за себе си през цялото време.)
     Интересните хора внасят повече информация в разговора (не само емоции).
     Скучните хора използват повече празни думи и кухи фрази, които нищо не означават - например, "аха" за съгласие от време на време и почти нищо друго.
     Скучните хора като цяло допринасят по-малко в разговора.

В последното изследване, Лиъри и колегите му показват на участниците клипове на хора, които са особено скучни или особено интересни (по оценка на участниците в предишните изследвания). Без да казват на хората, гледащи записите, кои са оценени като  скучни и кои като интересни, учените просто ги помолили да оценят участниците в разговорите по най-различни признаци.

Скучните хора веднага са разпознати! Съдят ги по-строго в почти всяко отношение. Определят ги като по-малко харесвани, по-недружелюбни и по-малко енергични, по-трудни за опознаване. Приписват им отрицателни черти, които нямат нищо общо с това дали си интересен: например, смятат, че е по-малко вероятно да са силни или да са лидери. Само по два от 18-те признака скучните и интересните хора се оценяват като равни: надеждност и компетентност.

Има, обаче, един съществен признак, по който скучните хора са съдени по-положително, отколкото интересните. Хората ги смятат за по-умни.

Psychology Today