В последните години проблемът с ранното детско развитие стана извънредно актуален за много родители, тъй като нараства броя на деца с различни задръжки в развитието и главно – в речта. Как да сме спокойни, че нашето дете се развива нормално?

Има някои основни неща, които е нормално децата да умеят на различна възраст.

Тук ви описахме какво може бебенцето на 3 и на 6 месеца, тук – на 1 година.

Сега да видим какви са уменията на 3-годишното:

То може да се облича и мие само, да общува с други деца, да спазва прости правила. И е любознателно толкова, колкото и се стреми към самостоятелност.

Детето на 3 години може дълго да наблюдава съсредоточено или да прави методично разни работи, например да пъха чорапчета в чашки, камъчета в саксии и други подобни.

Вече знае кое е ляво и кое - дясно, е, може и да се обърква понякога. Наясно е с нещата, според техните свойства – лодката плава, щъркелът лети, скакалецът скача…

- Игра: На 3 години детето обикновено може да кара колело на три колелета, да си избира приятелчета, с които иска да играе, обикновено предпочита свои връстници, и да си разменя играчки с тях; да отстоява правата над червеното си камионче, понякога с рев и бутане на другарчето.

- Физическо развитие: То тича, подскача, подхвърля топка, може и да я хваща, макар и невинаги сполучливо. Характерно на тази възраст е, че децата с лекота могат да правят две неща, например да скачат и хвърлят топка.

Вижте още на страниците на Новите родители.