Всеки ден прекарваме от една трета до половината от активните си часове в мечтаене. Това може да звучи като загуба на време, но учените вярват, че мечтаенето има предназначение. В противен случай хората нямаше да еволюират да го правят.

Какво се случва с мозъка, когато мечтаем? Елизабет Кокс поглежда мечтаенето отблизо през ума на тийнейджъра.

Режисьор: Биляна Лабович. Разквазвач: Александра Панзър и Хани Фърстенбърг. Музика: Уестън Фонджър