5. Послужете си с чувство за хумор.

Хуморът е винаги отличен помощник във всяка ситуация, защото понижава нивата на стрес. Едното му предимство е, че ще накара човека срещу вас да ви почувства по-близки. Второто е, че ще разчупи ледовете и ще даде възможност да участниците и в най-тежката ситуация да я погледнат отстрани и с други очи.

6. Поставете граници.

Ако въпросният възрастен има контакт с детето ви (негов учител е или роднина) и често си позволява да го възпитава, е много важно да поставите ясни граници. Разбира се, това не означава да позволите на детето да си прави каквото иска, но нека детето ви чувства свой закрилник, а у дома ще поговорите на спокойствие.

7. Говорете с детето си.

Когато се справите със ситуацията ,е важно да поговорите с детето си и да му обясните спокойно всичко. Начинът, по който му обясните грешките му, е от изключително значение, защото по този начин изграждате у него ценностна система. Успокойте и утешете детето си, но не му съчувствайте. Това би могло да му подаде съвсем грешно съобщение – например че няма никаква вина. Опитайте се да му представите нещата от различна гледна точка.

Кога е допустимо възрастен да се скара на детето ви?

Като родител, ваш дълг е да научите децата си да уважават възрастните и авторитетите според социалните и етичните норми на поведение. Децата трябва да разпознават себе си като част от това общество и да знаят, че има правила, които трябва да се спазват. Трябва да си дават сметка, че участват в отделни малки обществени групи (ученически клас, отбор и друго) и всеки има своето място в тях. Ако детето ви например не се държи добре в час, трябва да знае, че учителят има право да му назначи някакво наказание.

Всичко това разумният и интелигентен родител го разбира.

Все пак е важно обаче да се отбележи, че отношението към децата с гняв е недопустимо. Обидите и крясъците са неприемлив вариант.

Наша работа като възрастни е да осигурим дружелюбна и здравословна среда, в която да растат децата ни.

Цветелина Велчева