Нарцисистите използват думите като инструменти или оръжия, а не средство за като комуникация. Това е една от причините общуването с тях да е толкова разочароващо и объркващо.

Ето няколко фрази, които нарцисистите често използват, заедно с „превод“, който може да ви насочи към истинския им смисъл.

    Ти си луд = Не те възприем сериозно или не те уважавам. Ако мога да те накарам да се съмняваш в себе си, ще е по-лесно да те контролирам.

    Изобщо не си прав = Нямам представа дали има смисъл в това, което каза, или не, но не ме интересува. Мързи ме да те слушам.

    Спри да ме анализираш = Това, което говориш, ме кара да се чувствам неудобно. Интроспекцията ме ужасява. Кажи ми нещо хубаво за мен, или млъкни.

    Никога не съм казвал това = Може да съм го казал, но не ми харесва начина, по който ме представя. Ако отричам докрай, може би ще се объркаш и ще спреш да го твърдиш.