Навярно мнозина от вас честичко си задават въпроса: „Къде отиват парите ми, защо вечно не стигат?”. Отговорът, уви и до ден-днешен, не е ясен.

За сметка на това обаче учени от Харвард твърдят, че са открили вълшебната формула, която решава дилемата „Как се печелят много пари?”. Изходната точка на проекта били два въпроса:

1. Как се печелят много пари?

2. Какво трябва да се направи, за да се спечелят много пари?

Отговорите се оказали банално прости, но съвършено различни. Защо? Просто защото хората са различни и подхождат към парите различно, обясняват учените. Те събрали огромно количество данни от цял свят и ги обработили, като приложили принципа за преобразуване на времето, посветено на стратегическата цел "да печеля" в пари. После класифицирали получените резултати в четири групи, като ги съотнесли към различни животни, чието поведение наподобява начина, по който дадената група заработва доходите си.

И ето какво се получило:

Първа група – „Къртици”

Слепите животинчета, невиждащи по-далеч от носа си, са принудени да живеят под земята и да се хранят с каквото намерят. Излезе ли обаче на повърхността, къртицата веднага започва с бясна скорост да рови земята, за да се върне в обичайната си среда.

Процентът на натрупване на капитали при тази група според изследването на Харвард клони към 0.

Житейското й кредо е: "Да хапнем, да пийнем, да подремнем, да се помотаем". Пълна липса на дългосрочи цели, включително и финансови!

Коя част от населението я формира? Алкохолици, наркомани, пристрастени към хазарта, пенсионери и граждани, живеещо само от социални помощи, а също и всички, които се изживяват като „борци за правда и свобода”. Повечето осъдени за углавни престъпления също влизат в тази група.

Доходите на всички тези хора са или плод на случайна „заработка” или средство за оцеляване, колкото да не умрат от глад. В отношенията им с парите цари пълна безпомощност, в отношенията с финансовите възможности – пълна слепота.

Групата на „Къртиците” съставлява около 27% от населението на планетата, казват учените от Харвард.

Втора група – „Кокошки”

„Кокоши мозък” и „Кокоша слепота” са алегории, отдавна влезли в разговорната реч на народите по света.

Процентът на натрупване на капитали при тази група е около 5% от световната парична маса.

Житейското им мото е: „Да не му мислим много-много, да работим, където отговорностите са колкото се може по-малко, да се пенсионираме колкото се може по-бързо, за да си живеем живота.” Хората от тази група са типичните изпълнители на чужда воля. Не разбират и не се и опитват да вникнат и се замислят над въпроса „За какво работя?”

Финансови цели – да се покриват текущите разходи.

Преобладаващите представители на тази група са наемните работници и служители (независимо дали държавната сфера или в частния бизнес), които сляпо следват инструкциите и нарежданията на началството. Старателни са, но се боят да си поставят дългосрочни цели и се ръководят преди всичко от чуждото мнение.

Финансовите източници на хората от тази група са предимно заплатата и малки бонуси от време навреме за „добра работа”, т.е. за подчиняването на правилата на системата.

Те обаче съставляват около 60% от населението на Земята.

Първи, фрапиращ извод: 27% „Къртици”, плюс 60% „Кокошки” прави към 87% от населението на Земята! И само 5% от световния капитал е в техни ръце!