Американски учени са открили откъде е възникнало чувството за справедливост при хората, а също как се е зародил протестът срещу несправедливостта. 

След като изследвали много видове животни, учени открили, че немалко от тях, които живеят в група, явно или прикрито изразяват протест, ако за изпълнението на една и съща задача получават по-малко възнаграждение от останалите им партньори. 

Само хората и човекоподобните маймуни са способни да потърпят и да дочакат следващото разпределение на възнагражденията, тоест предполагат, че в бъдеще имат шанса да получат справедлива награда, сравнима с тази на останалите. 

Учените са установили, че висшите примати, сътрудничейки с други, са готови да жертват моментната си изгода в името на укрепването на дългосрочни партньорски отношения. Те продължават да извършват обща работа, очаквайки бъдещо справедливо възнаграждение. 

Много видове правят първата крачка към чувството за справедливост, но само някои стигат до втория етап, когато гледаш на справедливостта от гледна точка на цялата група, в дългосрочна перспектива.