Една единствена дума има силата да повлияе върху експресията на гените, които регулират физическото и емоционалното състояние, пишат д-р Андрю Нюбърг и Марк Робърт Уолдман в книгата си „Магията на думите“.

Положителните думи като „мир“ и „любов“ укрепват връзките в челния лоб на мозъка и подобряват когнитивните му функции. Те задействат центровете, свързани с мотивацията и изграждат емоционална устойчивост, убедени са авторите.

Враждебният език, от своя страна, може да разруши експресията на гените, които играят ключова роля в невротрансмитерите, които ни помагат да издържаме на стреса. Ние хората сме „програмирани“ да се тревожим – най-старите в еволюционно отношение части от мозъка ни имат за цел да ни предпазват от опасности, които застрашават оцеляването ни – ето защо мислите ни естествено клонят първо натам.

Една единствена отрицателна дума може да повиши активността в областта на амигдалата (област на мозъка, свързана със страха). Това води до отделяне на множество хормони и невротрансмитери, задействащи реакцията на стрес в организма, което на свой ред възпрепятства „вторични“ функции на мозъка като разумна преценка, логика и език. Гневните думи изпращат алармен сигнал, който временно изключва центровете, свързани с разума и логиката, пишат Нюберг и Уолдман.