За съжаление, рано или късно на всеки се налага да се изправя лице в лице с грубостта, враждебността и завистта. Много от нас отговарят реципрочно. Важно е да не забравяме обаче, че начинът, по който реагираме на отсрещната негативност, винаги е единствено и само наш избор.

Ето защо решихме да ви представим тази кратка популярна притча, която ни учи на един особено важен урок: понякога е по-добре да запазим спокойствие и да не реагираме на лошите неща, които хората казват за нас.

Веднъж един арогантен воин отишъл при мъдър самурай, който преподавал на своите ученици.

- Ти си стар глупак – казал му боецът. – В теб не е останала и капчица сила! Ще те поваля само с един удар.

Самураят обаче продължил да преподава на учениците си, без да обръща внимание на грубите думи. В края на краищата – воинът си тръгнал с празни ръце.

- Господарю, защо толерирахте подобни обиди? Трябваше да го предизвикате на двубой! – казал един от учениците.

 - Ако някой ви донесе дар и вие не го вземете, на кой принадлежи той? – попитал мъдрецът.

- На този, който го е предложил! – отговорили в хор учениците.

Същото е и с завистта и обидите – ако откажете да ги приемете, те остават притежание на онзи, който ви ги е предложил.