Обширно проучване от 2811 души, страдащи от депресия, идентифира три типа поведение, по които може да се предвиди риска от самоубийство. 

Изследването сравнява хора с депресия, които са направили опит за самоубийство, в сравнение с хора, които страдат от депресия, но не са опитали да посегнат на живота си.

Учените са открили, че има определени модели на поведение, които увеличават риска за самоубийство с 50 %.
Те са: 

Рисково поведение: всякакви рискови поведения като опасно шофиране, необмислени сексуални връзки и други;

Възбуда: нервно ходене из стаята, оправяне на дрехите, кършене на ръце;

Импулсивност: внезапни действия, без замисъл за последствията или планиране. 

Ето какво казва Дина Попович, един от авторите на изследването:

„Открихме, че „депресивните смесени състояния“ често предхождат опитите за самоубийство. 

Депресивно смесено състояние е състояние, в което пациентът е потиснат, но също така има симптоми на „превъзбуденост“ или мания. 

Установихме това в значително по-голяма степен при пациенти, които по-рано са правили опит за самоубийство, отколкото при тези, които не са.  

Всъщност 40% всички пациенти с депресия, които са правили опит за самоубийство, са имали „смесен епизод“, а не само депресия. 

Всички пациенти, които страдат от „смесена“ депресия са изложени на много по-висок риск.“ 

Според Попович стандартните методи за изследване пропускат много пациенти в рисково състояние. 

„Смятаме, че оценката на тези симптоми при всеки пациент с депресия, който виждаме, е изключително важно и има огромно терапевтично значение.“

„Повечето от тези симптоми могат да не бъдат спонтанно посочени от пациента, лекарят трябва да пита директно, а много лекари могат да не са наясно за важността на тези симптоми преди да решат как да лекуват пациенти с депресия. [...] Във високоспециализираните клинични центрове специалистите, които работят с пациенти, страдащи от биполярно разстройство, обикновено са по-наясно с това, но тази практика трябва да бъде разширена на всички нива.“

Източник: PsyBlog