Зоните за възнаграждение в мозъка се активират, когато се учим от грешките си, установява изследване.

Обикновено се чувстваме зле, когато правим грешки и се опитваме да ги избягваме в бъдеще. Но често се налага да правим грешки, за да се учим и усъвършенстваме.

Сега невроучените са открили, че ако на хората се даде време да поразсъждават, те може да се почувстват по-добре относно грешките си.

 „Показваме, че при определени обстоятелства, когато имаме достатъчно информация, за да поставим изборите си в контекст, мозъкът ни задейства механизма за възнаграждение, а не за отбягване“ – д-р Джорджо Коричели, един от авторите на изследването.

Когато имат възможност да погледнат на грешките положително, хората биха се страхували по-малко да опитват нови неща.

В изследването участниците отговарят на въпроси, на които дават правилни или погрешни отговори. Естествено, хората се чувстват зле, когато сбъркат и тогава се активират областите в мозъка, които са свързани с отбягване.

Впоследствие обаче участниците получават възможност да прегледат и премислят грешките си. Скенерът разкрива, че мозъкът им реагира положително. Акитивират се „механизмите за възнаграждение“.

Това предполага, че дори грешките могат да носят удовлетворение, когато имаме време за размисъл.  

Източник: PsyBlog