В следващ експеримент участниците слушат аудио записи, без да виждат записаните хора, и трябва да правят преценки за тях.

„Установихме, че когато гласът на записа се понижи, хората преценяват човека като по-властен, по-силен и стремящ се към доминация. Не го възприемат като човек, който се стреми да спечели повече уважение.“

„Това, което е впечатляващо в статуса, е, че независимо какви групи наблюдавате, каква култура и в какъв контекст, неизбежно хората се разделят на водачи и последователи и се формира някаква йерархия.

Нашето изследване допринася към доказателствата, че хората, като много други животни, използват гласа си, за да сигнализират и утвърждават господство над другите.“

Източник: PsyBlog