Много са имената "унисекс", подходящи за наричане и на момчета, и на момичета - знаем някои от тях от древността, модерни са и днес: Алберт – Албертина, Ангел – Ангелина, Антон – Антония, Дарий – Дария, Иван-Ивана, Йоан-Йоана, Константин – Констанца, Павел - Павлина, Пламен – Пламена, Симеон – Симона…

Подбираме още дузина с богата история и благоприятно значение.

1. Александър — Александра

Статуя на Александър Македонски, снимка: Shutterstock​

В превод от гръцки език това име означава „защитник на хората, настойник, загрижен“. Много е популярно в цял свят и особено в европейските страни. В Италия е Алесандро, в Испания – Александро, в Гърция – Александрос, в Ирландия – Аластар, в Шотландия – Аластер, в мюсюлманските страни – Искандер.

И умалителните на това име са симпатични: Сашко и Алекс.

2. Богдан — Богдана

Името е от славянски произход, означава и „Дар от Бога“ и в старинни варианти се среща като Йоан, Иван, Фьодор, Феодорина – те имат същото значение.

Много често с Богдан и Богдана деца, „измолени от Бога“, когато забременяването е било трудно, късно и детето е единствено.

Умалителните са Боги, Дани, Дан, Данчо…

3. Валентин — Валентина

Името е с латински корени и се превежда като „силен, здрав“ и в двата варианта и в отминалите векове родители са наричали често така деца, за чието здраве са изпитвали тревога.

4. Василий — Васила/Василия

Царствено име и точно това означава на древногръцки Басилейос, от което произлиза и се трансформира. В женския си вариант също означава „царица и царствена“.

Доста е разпространено не само в славянските страни, но и в цяла Европа: във Франция можете да го срещнете като Базил, в Испания – Базилио, в Португалия Базилиу, в Германия Базилиус, в Румъния Василие, в Гърция Василиос, а у нас е Васил и Василка.

5. Виктор — Виктория

Победител – това е значението на Виктор и Виктория, имена с огромна популярност в ранното християнство, когато в него са влагали важния смисъл за победата на светлите сили над дяволските тъми. Името е едно от най-харесваните и днес за момичета и момчета в цяла Европа. У нас Виктория води класацията за най-често избирано име за дъщеричка през 2015 и 2016 г.

6. Евгени — Евгения

Името на гръцки означава „благороден, потомък на благороден род“. Еужени и Юджийн са неговите френски и английски варианти, особено популярно име в Русия, а и у нас.

7. Мирослав — Мирослава

Това двойно име с послание за мир и слава е със старославянски корени. Твърди се, че при православните българи името Мирослава се е отъждествявало с древногръцкото Ирина, което означава „мир“.