Ново изследване показва, че хората, които се обсебват от богатите и известните, често показват по-ниски резултати на когнитивните тестове. Специалистите обясняват в научния журнал BMC Psychology, че макар и боготворенето на прочутите да се свързва с по-лош интелектуален капацитет, все още не е ясно дали то е причина за въпросните намалени умения или вследствие от тях.

В онлайн проучването се включват 1763 възрастни унгарци. Те попълват поредица от тестове за интелигентност, които имат за цел да оценят два различни аспекта на когнитивността. Първият се фокусира върху т.нар. „кристализирана интелигентност“ и проверява речниковия запас на участниците. Тест с дигитални символи пък измерва „гъвкавата интелигентност“.

Хората попълват въпросник, свързан с отношението им към известните личности. Чрез него учените установяват до каква степен са обсебени от тях.

Участниците, чийто интерес към звездите се ограничава до обсъждането на живота им с приятели, са категоризирани като „развлекателно-социални“ фенове. Следващото ниво е определено като „интензивно-лични“ – този тип хора имат постоянни и натрапчиви мисли за известните личности. Най-високото ниво на обсебване пък е „гранично-патологично“. Участниците, отговарящи на него, са съгласни с изказвания от типа на „Ако имам късмета да се срещна с моята любима звезда и тя/той ме накара да направя нещо незаконно като услуга, вероятно е го сторя.“

Изследователите оценяват и нивото на материално богатство и самочувствие на всеки един от участниците.

В края на краищата става ясно, че колкото по-високи са нивата на обсебване към звездите, толкова по-ниски са резултатите както по отношение и на кристализираната, и на гъвкавата интелигентност. Тази тенденция продължава да се наблюдава дори в случаите, когато се отчитат и други демографски фактори.

Линейните модели на регресия обаче не показват, че боготворенето на звездите води действително до спад на когнитивния капацитет, а това от своя страна пречи на авторите на проучването да открият защо тази взаимовръзка съществува на първо място. Те спекулират, че когнитивният капацитет намалява поради интензивното ниво на фокусиране и внимание, необходими за поддържането на тази „едностранна емоционална връзка“.

От друга страна, специалистите казват, че хората с по-високо ниво на интелигентност вероятно са по-малко склонни да боготворят известни личности, тъй като могат по-лесно да разпознаят маркетинговите стратегии, свързани с тях.

В края на краищата авторите на проучването казват, че са нужни още изследвания, за да се определи дали обсебването по звездите води до по-ниска интелигентност или е вследствие от това.

Източник: IFLScience