„Много по-лесно е да се сплете венец, отколкото да се намери глава, достойна да го носи."  - Йохан Волфганг Гьоте

Йохан Волфганг фон Гьоте (1749-1832 г.) - немски писател, поет, драматург, хуманист, учен, философ и политик.