Има ли магическа формула за възпитание? Според специалиста по социална психология Уенди Могел – да.

В хода на дългогодишната си практика тя е не само е стигнала до извода, че гласът е най-мощният инструмент за възпитание, но и е разработила комплекс от съвети, в които основно внимание се отделя на ролята на гласа: сила, тембър, темп на говорене, изражение на лицето, език на тялото, а също и избор на подходящо време и обстоятелства за разговор.

Тя разкрива всички тях в книгата си „Гласови уроци за родители: Какво да кажа, как да го кажа и кога да слушам“ (Voice Lessons for Parents: What to Say, How to Say It, and When to Listen), в която един от най-ценните съвети за родители е, че от това как разговаряте с децата си, зависят техните умения да общуват, да са послушни и най-главното – да разбират своите и вашите чувства.

Много родители обаче не подозират тази важна роля на гласа във възпитателния процес, макар да са наясно, че правилното общуване е сред най-важните аспекти на човешкото общество.

"Подбирайте грамотни думи и изрази, умерен том, спокоен ритъм и паузи на място, докато говорите. Давайте си сметка и за конкретната ситуация, настроението, обстановката, в която разговаряте. Само благодарение на собствената си реч е възможно да бъдете авторитет и пример за подражание", смята Могел.

„Важно е да усвоите език в общуването с дъщерите и синовете си във всеки етап и фаза от техния детски живот. Някои от гласовите ми уроци са основани на новото разбиране на неврологията и биологията, други – на огромния ми клиничен опит със семейства от различни типове, трети – на съвременни открития в областта на културата и новите знания. Не искам те да служат като основа за стереотипи или обобщения. И винаги разчитам на факта, че самите родители трябва да адаптират моите стратегии според развиващата се природа, личността и нуждите на тяхното уникално дете“, коментира психологът.

Източник: Новите родители