Гени или възпитание? Изследване с 29 милиона близнаци решава въпроса

27 януари 2018 г., 21:20
3092

Учените са прегледали почти всяко изследване на близнаци в последните 50 години. Снимка: Shutterstock

Влиянието на генетичните фактори спрямо тези на околната среда е 50 на 50, твърди ново изследване. Когато става дума за характер, интелигентност, здраве и много други фактори, природата и възпитанието имат равен дял.

За да стигнат до този извод, учените са прегледали почти всяко изследване на близнаци в последните 50 години. Това включва данни от 14 558 903 двойки близнаци, изследващи 17 804 индивидуални черти в 2748 отделни публикации.

„Все още има предположения за това колко вариация се дължи на генетиката и колко е причинена от факторите на околната среда“, казва д-р Бебен Бенямин, един от авторите на изследването.

„Искахме да разрешим това, като прегледахме почти всички генетични проучвания на близнаци, проведени през последните 50 години и съпоставихме всички резултати. Има солидни доказателства, че както генетичните, така и външните фактори могат да повлияят върху индивидуалните особености и заболяванията. Успокояващо е, че средно около 50 процента от индивидуалните различия са генетични, а 50 процента се дължат на околната среда.“

Според него това означава, че вместо да противопоставяме генетиката и околната среда, трябва да ги разглеждаме като допълващи се фактори.

Докато при формирането на повечето черти учените са открили баланс между вродени и придобити характеристики, това не се отнася за някои отделни случаи.

Например, биполярното разстройство се дължи до 70 процента на генетични фактори и само 30 процента – на околната среда. Шизофренията също е 70 процента наследствена.

От друга страна, социалните ценности са до 70 процента оформени от околната среда, като генетичните предразположения играят минимална роля.

Проучванията на близнаци са класически начин да се изследва как се съотнася влиянието на генетиката и околната среда върху най-различни човешки характеристики. Причината е, че еднояйчните близнаци поделят 100 едни и същи гени и до голяма степен сходна среда.

Двуяйчните близнаци обаче споделят 50 процента от гените, като споделят до голяма степен сходна среда. Взети заедно, това дава възможност да се изчисли относителното влияние на околната среда и генетиката.

Изследването е публикувано в научното издание Nature Genetics.

Източник: PsyBlog

Коментари