"Разумът на човека е по-силен от юмруците му."

Франсоа Рабле - френски монах, медик и ренесансов писател-хуманист, чиято пародийно-сатиричната поредица "Гаргантюа и Пантагрюел" била ярка противоположност на доминиращия в онази епоха схоластичен стил в науката и изкуството.