Човешката цивилизация има „изключително ниски шансове“ да оцелее през следващите няколко десетилетия. Двама физици прогнозират, че тя ще се изправи пред катастрофален крах.

Изследователите от Чили и Великобритания са използвали модели, за да проверят до каква степен консумирането на ресурси (в частност обезлесяването) засяга способността на човешкото общество по света да се поддържа. Те изчисляват, че шансовете следващите 20-40 години да преминат без катастрофален колапс, са 10%.

„От статистическа гледна точка вероятността цивилизацията ни да оцелее е под 10 процента при най-оптимистичния сценарий“, пишат авторите на изследването.

„Изчисленията показват, че ако запазим сегашните темпове на нарастване на населението и потреблението на ресурси, по-специално горските ресурси, ни остават няколко десетилетия до необратимия крах на нашата цивилизация“, се казва в статията.

„Трудно е да си представим, при отсъствието на изключително силни колективни усилия, че ще настъпят големи промени за този кратък период от време по отношение на тези периметри“, казват още физиците.

Всичко това е на теория, разбира се. Авторите на изследването са математически физици, които използват модели, за да разберат по-добре комплексни системи, вариращи от сложни биологични процеси до социални системи.

Този изключително теоретичен подход има и своите ограничения. Както и самите автори подчертават, изследването им допуска, че определени параметри (като растежа на населението и степента на обезлесяване) ще останат константни. А това със сигурност не е гарантирано. Освен проучването приема горите като източник на всички ресурси, което опростява нещата изключително много.

Въпреки това двамата физици рисуват една наистина притеснителна картина за начините, по които яростното обезлесяване и колапса на популацията застрашава човешкото общество като цяло.

Какво можем да направим?

Нужна е фундаментална трансформация. Според физиците една от основните причини за този крах е фактът, че потреблението на ресурсите на Земята не се приема сериозно, тъй като то се ръководи от икономиката. Нашата цивилизация дава предимство на интересите на отделните хора, страни или територии, без да я е грижа за глобалната екосистема. Ето защо за да спрат катастрофата, хората трябва да преразгледат сегашния модел на обществото и да приемат такъв, който поставя интересите на екосистемата над индивидуалните интереси.

Изследването е публикувано в Scientific Reports.