Ако се съсредоточим само върху организмите, хванати във влаковите коловози, тогава имаме предубедено възприятие за живота, развиващ се по права линия от проста до сложна, погрешно вярвайки, че по-старите форми на живот винаги са прости, а по-новите са сложни. Но истинският път към сложността е по-мъчителен.

Дървото на живота

Повечето животни могат да бъдат групирани в основни еволюционни линии, клони на дървото на живота, показващи как животните днес са се развили от поредица от споделени предци.

За да се отговори на въпроса за хората, са проучени всякакви животински родове, за които последователността на генома е била обществено достъпна, и много родове от неживотни, за да ги сравним.

Една животинска линия е тази на вторичноустните, която включва хора и други гръбначни животни, както и морски звезди или морски таралежи. Друг е екдизозоите (група от първичноустни), състоящи се от членестоноги (насекоми, омари, паяци, милипеди) и други животински мутации като кръгли червеи.

Гръбначните и насекомите се считат за едни от най-сложните животни. И накрая, имаме една родова линия, която включва животни като мекотели (охлюви, например) или мравуняци (земни червеи), сред много други.

Може да се направи заключение, че ако ген не е присъствал в по-старите клонове, но се е появил в по-млад клон, той е нов , придобит такъв.

Резултатите от изследването показаха безпрецедентен брой и изгубени, и придобити гени - нещо, което никога не се в виждало в предишни анализи. Две от основните линии - дейтеростомите (включително хората) и екдизозоите (включително насекомите), показаха най-голям брой загуби на ген. Това означава, че на еволюционно ниво ние сме се приближили повече до кръчмата, отколкото до релсите и сме опростили сложността на някои процеси в организма ни.

Резултатите потвърждават картината, дадена от Стивън Джей Гулд, като показват, че на генно ниво животът на животните се е появил, като е напуснал кръчмата и е направил голям скок към релсите.

Но след първоначалния ентусиазъм, някои родове са се приближили до кръчмата, като са загубихали дадени гени, а докато други родове са се насочили към релсите, като са натрупали гени.

Източник: Мениджър Нюз