Никога не забравяйте, че човек може да бъде много повече добро и светлина, отколкото зло и мрак.

Естественото ти състояние е светлина и радост и ти знаеш това, защото, когато изпаднеш в противоположното на радост, се чувстваш зле.

Когато сме изпълнени с огорчение, с обида, със завист, усещаме, че вътрешно се самоизяждаме. Затова е важно да се опитваме да се борим с тези вътрешни терзания, защото те разяждат преди всичко нашата душа.

Стремете се да поддържате това свое естествено състояние. Помислете само: ако радостта е нашата истинска същност, представете си само колко повече енергия изразходваме, за да генерираме отрицание и да поддържаме състояние, което не ни е присъщо.

Ето колко по-лесно е да бъдем щастливи!