Бъди цел за себе си, а не средство за целите на другите хора.

Ерих Фром (1900 - 1980) - значим германско-американски психоаналитик, психолог и философ от еврейски произход, известен с хуманистичните си възгледи за човека, любовта и свободата.