Изборът на партньор при емоционално зависимите хора не е случаен. В редица случаи той е резултат от неосъзнато търсене. Онези, които преди това са били във вредна и деструктивна връзка, често повтарят този модел и с новите си партньори. Чувството, че нямате късмет в любовта, може да е много болезнено и потискащо. И въпреки това емоционално зависимите хора обикновено се спират на определен тип партньор, като не щастието ги подтиква към този вид отношения, а по-скоро подсъзнанието. Ето защо е важно да анализирате решенията си и да разберете какво ви мотивира.

Емоционалната зависимост е патологичен вид обвързване, който се дължи на емоционална недостатъчност. Потребността от приемане и страхът от изоставяне са толкова големи, че засегнатите често търпят от партньора си несправедливост след несправедливост. Главната им цел е да се уверят, че връзката им няма да се разпадне. Когато при една двойка се стигне до раздяла, по правило инициирана от единия партньор, емоционално зависимата страна губи стълба, на който се опира. Вследствие на това тези хора преживяват вид абстиненция, която ги кара възможно най-бързо да завържат отношения с нов човек. Но така моделът само се повтаря и те отново се озовават в конфликтна, нестабилна и мъчителна връзка. Доста често се случва такъв човек да започне да се пита защо след множество подобни преживявания продължава отново и отново да влиза в романтични отношения със студени и жестоки партньори. Защо го привличат хора, които още повече ще накърнят самочувствието му? В този смисъл трябва да е ясно, че точно тази липса на самолюбие води несъзнателно до избора на един и същи тип. Ето кои признаци са определящи.

Склонност към идеализиране

Онези, които притежават умерено емоционално равновесие, търсят връзка с подобни хора, за да осъществят взаимен и симетричен обмен. За разлика от тях емоционално зависимите се чувстват привлечени от личности, които ги превъзхождат (или поне те така мислят) и по тази причина са склонни да ги идеализират. Но като цяло това мнимо превъзходство не означава, че въпросният човек наистина представлява нещо специално. Високото му самочувствие и преливащата му самоувереност са, които будят възхищението на емоционално зависимия. Зависимите типажи вярват, че ще открият у самомнителните хора това, което липсва на тях самите: любов към себе си. А в действителност нерядко зависимият човек е много по-способен от партньора си, но никой от двамата не го разбира.

Емоционално зависимите избират нарцистичен тип

Тази форма на „високо“ самочувствие често граничи с нарцисизъм и егоцентричност. Избраните типажи по принцип са себични, манипулативни и нечувствителни. Това са студени и самодоволни хора, които смятат, че заслужават всички възможни привилегии. Тяхната висока самооценка отлично допълва ниската самооценка на емоционално зависимия. Дължи се на това, че последният го превъзнася и му дава онова, което нарцисистът вярва, че му се полага по право.

Емоционално зависимите избират доминантен тип

Емоционално зависимите са склонни също да избират тип, който проявява тенденция за доминиране. Себелюбието на доминиращия партньор го подтиква да заеме превъзхождаща роля във връзката и да превръща тези, които го допускат, в свои подчинени. Това води до перфектен бином. Заради ниското си самочувствие емоционално зависимият не се стреми да засенчи нарцистичния си партньор. Напротив, подхранва егото му, като го хвали и му си възхищава постоянно и същевременно понася от него унижения и пренебрежително отношение.

От анализа на признаците става ясно, че съюзът между емоционално зависими хора и нарцисисти не е случаен. Техните качества и недостатъци се допълват идеално, тоест всеки получава това, което несъзнателно търси у другия. Във всеки случай не става дума за умишлено или съзнателно решение. Все пак никой не би избрал да прекара живота си с язвителен и властолюбив партньор. Но този кръговрат продължава, докато емоционално зависимият не събере кураж да си отвори очите за действителността. Ето защо бъдете внимателни, ако се идентифицирате с описаното по-горе и често се хвърляте в неравностойни и пагубни връзки. Анализирайте какво ви кара да избирате такъв повтарящ се тип партньор и се опитайте да стигнете до корените на проблема. Като поработите върху самочувствието си, ще победите страховете и предразсъдъците си и ще се озовете в положение, което ще позволи да се отнасят към вас с любов и уважение.