Известно е, че вкусовите навици са родом от детството. И една част от тях остават неизменни цял живот. По данни на учените осъзнатото формиране на вкусовете става между 6-ата и 10-ата година на човека, пише family.rambler.ru. При това повече от 30% от децата в Русия на тази възраст ядат вредна храна – това сочат данните на Федералния изследователски център за хранене, биотехнологии и безопасност на храните. Освен това между 30 и 50% от всички заболявания в Русия са пряко свързани с храненето. Затова и педиатрите неуморно повтарят, че ако научите детето да се храни правилно от малко, ще го предпазите от много проблеми със здравето в зряла възраст. А правилното хранене определя успеха на подрастващия човек, в основата на който е емоционалния интелект или EQ.

Абревиатурата IQ я знаят всички, но за EQ започна да се говори неотдавна. Става дума за способността на човек да владее своите емоции, да мисли позитивно, да си поставя цел и да я постига. Според данни от последните научни изследвания по-малко от 20% от успеха в социалния и личния живот зависят от IQ или с други думи – от непосредствените умствени възможности на човек. Усъвършенстването на логическото мислене и разширяването на кръгозора не са залог за бъдещ успех в живота. Емоционалния интелект е този, който отговаря за успеха в живота с 80%. Ниските му нива са способни да доведат до затруднение в осъзнаването и определянето на собствените емоции, което повишава риска от възникването на психосоматични заболявания у деца и възрастни.

Умението да контролирате чувствата си и съзнателно да влияете на своите емоции, ефективно да общувате с другите хора и да намирате пресечни точки, способността да разпознавате и признавате чувствата на другите и да се поставяте на мястото на другия – това са все съставни на емоционалния интелект.

EQ, както казахме по-горе, пряко е свързан с храненето. Вижте как - на страниците на Новите родители.