Понякога в живота получаваме точно това, което очакваме. Никъде това не важи толкова, колкото в човешките взаимоотношения.

Когато се запознаем с нов човек, ако очакваме да го харесаме - по каквато и да било причина – тогава и той е склонен да ни хареса. Ако обаче усещаме напрежение или зараждаща се неприязън, нещата бързо могат да се объркат.

Психолозите наричат този феномен „[самоизпълващо се] пророчество на приемането“.

Проблемът е, че за несигурните или социално тревожни хора то се превръща в „пророчество на отхвърлянето“. Напрежението преди срещата с нови хора се изразява външно като нервно поведение и това води до отхвърляне.

Но група психолози са открили просто упражнение, което спомага за повишаване на увереността във взаимоотношенията и да превърне „пророчеството за отхвърляне“ в „пророчество за приемане“.

Себеутвърждаване

Д. А. Стинсън (2011 г.) измерва социалната увереност на 117 участници, като ги пита доколко са съгласни с твърдения като „Заемам важно място в живота на приятелите си“, „Партньорът ми обича и ме приема безусловно“ и други.

Половината от тях трябва да изпълнят една много проста задача за себеутвърждаване.

Участниците получават списък от 11 ценности, сред които неща като спонтанност, творчество, приятели и семейство, лична привлекателност и т.н. Те ги подреждат по важност и пишат кратък текст, в който обясняват защо ценността, която са класирали на първо място, е толкова важна.

Резултатите показват, че тази проста задача засилва социлната увереност на несигурните хора, в сравнение с контролната група.  След упражнението те чувстват по-малко напрежение в социални ситуации и поведението им е по-спокойно. Четири и осем седмици след експеримента ползите са още налице.

Забележително е, че нещо толкова простичко и лесно може значително да подобри всекидневието на по-неуверените хора. Струва си да се опита.

Източник: PsyBlog