Има няколко "капана", в които хората попадат в процеса на общуване. Един от тях е вид маниер за продължаване на разговора, чрез поддържане на същата тема, но със смяна на обекта, за който се говори - от живота и преживяванията на разказвача, към живота и преживяванията на събеседника. Това се случва, когато събеседникът започне ново изказване с думите "Говорейки за..." и заговори за себе си, или за своя случка, вместо да коментира казаното от другия до момента.

За този комуникационен проблем разказва Адам МакХю - американски автор, който издаде в Щатите книгата "The Listening Life: Embracing Attentiveness in a World of Distraction". За неговите разбирания за лоши събеседници разказва сайтът Business Insideer. Според МакХю "Говорейки за... " са две думи, които показват, че човекът отсреща не е добър събеседник. Какво точно има предвид? 

Най-добре се илюстрира с примери. 

Ако имаме ситуация, в която човекът отсреща казва, например, "Говорейки за случай на засрамване, да ти кажа, моето лице почервенява толкова много, когато ми стане неудобно и свърша някоя глупост!". Или "Говорейки за готвенето на риба тон, моята майка ни поднесе една толкова лошо приготвена такава риба в деня на дипломирането ми в гимназията... ". 

От такива изказвания става ясно, че слушателят взема ключвата дума или фраза, която определя темата на разговор, и я използва като парола, с която да отключи изцяло нов разговор - за него, не за нас. Макар че според някои хора това е начин да се покаже съпричастност към говорещия, според МакХю то издава егоцентричност на събеседника и не достатъчно добро умение за слушане, заради желанието му той да заговори за себе си. Мозъкът му търси начин да пренасочи разговора далеч от проблема на другия. 

Да умееш да комуникираш добре, по мнение на всички експерти в областта на общуването, означава да можеш да слушаш, а добрите слушатели се отличават с две черти: те са търпеливи и не са егоцентрични. Научили са се да усещат кога е техният ред да заговорят и щом той настъпи, коментират казаното до момента, задават деликатни, изучаващи разказаното въпроси. 

Мениджър Нюз