Юлий Цезар имал феноменална памет: помнел е например името на всеки войник от армията си! Цезар прекрасно съзнавал колко е важно за един водач да има превъзходна памет и постоянно я тренирал.

Така успял и да открие законите на феноменалната памет, познаването на които може да помогне на всеки да постигне завидни резултати в тази област, пише Мениджър NEWS.

Закон 1. Човек запомня една трета от чутото, половината от видяното и 100% от това, което прави.

Закон 2. Това, от което силно се интересуваш, се запомня най-лесно.

Закон 3. Трябва да получиш дълбоко, точно, ярко впечатление за това, което трябва да запомниш. Човешкото съзнание не пази повърхностни впечатления.

Закон 4. Липсата на достатъчно внимание по време на възприемането на информация не може да се замести дори и с увеличаване на броя на нейните повторения.

Закон 5. Странните, неординарни впечатления се запомнят повече от обичайните.

Закон 6. Концентрация плюс селективност позволяват на паметта да се настрои към възприемане на предимно най-полезната информация.

Закон 7. Позитивните емоции помагат да се помни, негативните възпрепятстват паметта.

Закон 8. Ако в момента на запомняне настроението на човека е потиснато или пък приповдигнато, то пресъздаването на това емоционално състояние помага да се възпроизведе спомена.

Закон 9. Комплексните впечатления, получени не само чрез слух, но и чрез зрение, докосване и т.н. се запомнят най-добре.

Източник: Lifehacker