Създаването на диорама е творчески процес, който увлича много и е сред доста приятните начини за релаксиране, но носи и много други ползи. Говоря за правенето на умалени модели на местности, явления или събития – удоволствие, което е двойно, ако е споделено.

Терапия

Този похват се използва в арт терапията като част от работата с групи, но може да се поставя и като индивидуална задача. Докато твори, човекът може да наблюдава и изследва сам значими асоциативни връзки.

Тъй като по-често диорамата е групов проект, чрез забавната игра всеки участник може да стане част от общо цяло, да изгражда взаимоотношения и да взаимодейства по време на работата в групата.

Снимка: Guliver / iStock

Работа в екип

Това е подходящ начин за изследване на стилове на поведение, лидерство, умения за вграждане и сътрудничество, най-общо казано – умения за работа в екип. В индивидуално разработваните диорами проектът може да е път към успешното разрешаване на вътрешни конфликти, неефективни взаимоотношения и други проблемни ситуации.

Вижте още на страниците на Новите родители.