Цезаровите сечения могат да спасят живота на бебето и майката когато бебетата са твърде големи за да се родят естествено. Но се оказва, че те също влияят на начина, по който хората еволюират.

Рисковите гени на майки с тесни тазове се унаследяват и това всъщност увеличава риска при бъдещите поколения.

Случаите, при които бебетата не могат да минат през родилния канал, защото са твърде големи за него, са нараснали от 30 на 1000 през 60-тте до 36 на 1000 днес именно заради Цезаровите сечения.

Източник: Science Alert