Египетска археологическа експедиция откри голяма погребална сграда от времето на Птолемеите и Римски Египет в близост до град Фаюм, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата в Кайро. 

Новата находка се намира в селището Гарза, чието древно име е Филаделфия. То е основано през третото столетие пр. н. е. като център на проект за култивиране на земя на Цар Птолемей Втори, който е имал за цел да осигури хранителни ресурси за държавата. Жителите на Филаделфия били египтяни и гърци. 

Подът на погребалната сграда е направен от варова смес, украсена с оцветени плочки. Намерените саркофази са изработени както в древноегипетски, така и в древногръцки стил, с което се отличават и предишни открития на това място, пише БТА. Експедицията, която започва работа през 2016 година, е първата, открила фаюмски портрети след британския археолог Флиндърс Питри. Реалистичните портрети са били прикрепяни към мумиите на починалите. Те онагледяват еволюцията на вековните традиции на древноегипетското изкуство под въздействието на елинистичната живопис от времето на Птолемеите. 

Изследователите са намерили и рядко срещана теракотена статуя на богинята Изида Афродита, както и съкровище от документи върху папирус, написани едновременно с гръцка и с демотическа писменост.