В пулбличните домове в Римската империя използвали монети, известни като спринтрии (spintriae). На тях обикновено са изобразявани еротични сцени или сексуални символи. Защо са били необходими?

Историците свидетелстват, че в периода около I век римските императори забранявали да се внася монета с лика на владетеля в бордеите - това можело да доведе до обвинение в предателство и до дори да донесе на нарушителя смъртна присъда.

Няма обаче данни, че подобни монети са използвани за разплащане: те са били по-скоро нещо като жетони за пропуск.