Способността да се възстановява от неизбежните удари на живота е едно от най-важните качества, които си струва да развие човек, за да води пълноценен живот. Начинът, по който виждаме бъдещето си и степента на увереност в собствените способности е това, което създава условия за дългосрочно удовлетворение във всеки един аспект от живота.

Ето кои са основните умения, върху които всеки от нас е нужно да работи:

1. Приемане на неуспехите и разочарованията без отчаяние

2. Готовност да приемем промените и да се адаптираме към новите условия

3. Осъзнаване на собствените потребности и умение за изразяването им

4. Способност за фокусиране върху преодоляването на дадено препятствие, а не върху самото препятствие

5. Способност да се учим от грешките и критиката

6. Поглед към кризисните ситуации в перспектива

7. Умение за възстановяване от емоционални удари като провал или отхвърляне

По материал на Psychology Today