1. Въгленът

2. Имаш ли нещо против?

3. Ръкавицата.

4. Сянка.

5. „Погрешно“

6. Будилник

7. Думите