С удоволствие ви поднасяме още една порция загадки, които ще раздвижат въображението ви и ще стимулират креативното ви мислене.

1. Кое е черно, когато го купиш, червено, докато го използваш, и сиво, когато го изхвърлиш?

2. Отговарям с „да“, но всички разбират, че имам предвид „не“. Какъв е въпросът?

3. Кое е това нещо, което има палец и четири пръста, но не е живо?

4. Мога да живея само там, където има светлина, но ако светлината ме огрее, умирам. Какво съм аз?

5. Коя дума е изписана погрешно в речника?

6. Всяка сутрин правя, каквото ми е наредено, но все са недоволни от мен. Какво съм аз?

7. Без да помръднем, раняваме. Без да погледнем, лекуваме. Без значение колко сме големи, носим истината и лъжата. Какво сме?

Вижте отговорите на следващата страница.