Американският икономист и политически съветник Джеръми Рифкин обяснява в „Емпатична цивилизация“ защо трябва да преосмислим историята на човешките взаимоотношения и да ги базираме върху емпатия и състрадание, а не върху агресия и ненавист, пише Goodnet.org.

Историята, биологията и социологията на човешката раса доказват, че това е възможно.

1. Всички хора са склонни към емпатия

Когато наблюдаваме човек, изпитващ конкретни емоции, в мозъка ни се задействат специални неврони. Те ни карат да се чувстваме така, сякаш преживяваме емоциите на другия.

2. Създадени сме, за да бъдем социални

Именно привързването, любовта и дружбата, а не насилието, конфликтите и агресията, са основополагащи за хората.

3. Хората искат да се чувстват приобщени

Това е основният им стремеж.

4. Емпатията е свързана със смъртността

Емпатията съществува, тъй като знаем, че само веднъж се живее.

5. Човешката раса разпростира емпатията си до постоянно разрастващи се групи

Еволюцията на човешката раса показва, че емпатията се разпростира до постепенно разрастващи се групи – от средновековните племена до съвременните нации.

6. Технологията улеснява емпатията

Благодарение на социалните медии и интернета можем да се свържем с приятели и близки в най-тежките си моменти, без значение колко далече са от нас.

7. Трябва да започнем да мислим като едно голямо семейство

Разпростирането на емпатията до цялата човешка раса не означава, че ще изгубим своята идентичност (религиозна, политическа или др.). Просто ще разширим наличните идентичности.