Здравото партньорство функционира като ин и ян в китайската философия: две противоположни сили, зависими една от друга и образуващи единство само чрез взаимодействието си.

Повечето двойки знаят, че съвместният живот невинаги е цветя и рози. Без взаимно разбиране и способност за конструктивно разрешаване на конфликти многобройните теми, по които обикновено се водят спорове, може да се явят препъни-камък.

От друга страна обаче често тъкмо преодолените заедно трудности са тези, които спояват истински партньорството. Ето защо следните проблематични фази в дадена връзка могат да се възприемат по-скоро като шанс:

1. Пеперудите

Казват, че в корема на прясно влюбените пърхат пеперуди. Те обаче може да се окажат еднодневки. Една връзка е най-застрашена в самото си начало. Защото колкото и да е приятно да усещат химията помежду си, партньорите първо трябва да се опознаят истински и да съгласуват представите си за живота. Тогава спорът между влюбените гълъбчета е почти неизбежен.

2.Всички карти на масата

Следващото препятствие обикновено очаква двойките на третата година. Тогава е наложително да се сложат всички карти на масата. Междувременно розовите облаци на влюбването са се поразсеяли и на дневен ред идват важни въпроси. Искам ли да продължа да живея с партньора си? И ако да, колко свобода ми е нужна?

3. Проклетата седма година

Прословутата седма година от брака се стоварва върху партньорите с особено голяма тежест, ако не са успели да си изяснят задоволително важните въпроси през третата година. Ролите в съвместния живот се преразпределят, очертават се нови граници и се предявяват претенции. Освен това става ясно, че страстта е отстъпила пред рутината.  Сега е необходимо над връзката да се поработи. Добре, ако при това всеки си спомни защо се е влюбил в другия на времето.

4. Сватбен махмурлук

Със сватбата се сключва съюз за цял живот. Нерядко обаче бракосъчетанията предизвикват обратния ефект. Отношенията започват да се разклащат и да скърцат. Със сключването на брака някои хора несъзнателно приемат определени роли, които са заимствали от родителите си. На други пък „окончателността“ на решението се отразява по-тежко, отколкото са предполагали. Истински проблематично става обаче, когато сватбата има за цел да залепи нещо, което вече се е пропукало. Тогава в брака неумолимо лъсват всички измамени надежди.