Все повече родители търсят консултация и се вълнуват дали детето им се развива добре и съответно за възрастта си. Заради сериозния ръст на проблемите в развитието, ранният скрининг е на път да се превърне в държавна политика и да се прилага в педиатричните кабинети, яслите и детските градини.

Максимата „По-добре една излишна консултация, отколкото ненавреме хванат проблем”, тук важи с пълна сила. Колкото и опитен да е специалистът, на когото се доверяваме обаче, е важно развитието да не се мери „на око” – само чрез наблюдение и взаимодействия с детето, а обективно – със сертифицирани и доказали валидността си тестове.

Така субективният фактор се свежда до минимум и оценката се извършва по критерии, приети от международната научна общност.

Ето към какви тестове е добре да се насочат родителите, при различни ситуации:

1. Ако искате да проверите, къде се намира детето спрямо средната норма на развитие за възрастта, подходящият за целта тест е Developmental Profile 3 (DP3). Методиката използва информация, предоставена от родителите и други хора, които се грижат за детето, за да оцени развитието по пет ключови области: физическо (двигателно), социално-емоционално и когнитивно развитие, адаптивно поведение (самообслужване) и комуникация.

Отговорите се обработват от компютърна програма и родителите получават графика на развитието на детето си. Важно е да се знае, че това не е тест за вундеркинди или за интелигентност. Той измерва развитието в наистина широки граници, като се опира на базисни критерии. Може да се прилага при деца от 0 до 13 г.

2. При съмнения за разстройство от аутистичния спектър, ако детето е под 2 години, е добре да се направи M CHAT - бърз, кратък и достъпен тест, който оценява риска. М СНАТ съществува и като мобилно приложение, попълва се за няколко минути.

В случай, че детето покаже висок риск от аутистично разстройство, е важно да се направи надеждна и подробна диагностика с друг тест, например CARS 2. Той се прилага, когато детето вече е навършило 2 години.

CARS 2 е рейтинг-скала, която представя аутистичния спектър като ос с три отсечки – нулева до лека, лека до умерена и умерена до тежка симптоматика.

След като родителят попълни въпросника с помощта на специалист, компютърна програма генерира профила и се вижда къде се намира детето по оста на спектъра.