Какво щяхме да правим в този живот без приятели? Те са толкова важни, че ООН обяви специален ден, на който да честваме приятелството – 30 юли!

Именно поради тази причина ви представяме 5 научно обосновани факта, свързани с тях!

1. Нашите приятели ни познават много по-добре, отколкото ние самите се познаваме. Това сочат множество изследвания на психолози. Така например те биха могли да определят далеч по-точно коефициентът ни на интелигентност, тъй като често имаме навика да се подценяваме.

2. Липсата на приятели може да бъде почти толкова смъртоносна, колкото и пушенето на 15 цигари на ден.

3. През последните десетилетия средният брой на приятелите намалява все повече. Ако през 1985 г. проучване в САЩ е установило, че хората имат около трима приятеля (такива, с които са обсъждали важни за тях въпроси през последните 6 месеца), то през 2004 г. най-честият отговор бил… 0.

4. Приятелството в офиса увеличава шансовете ни да бъдем удовлетворени от живота си като цяло с 96 процента.

5. Щастието на приятелите ни е заразно. Ако ваш близък е щастлив, шансът и вие да прихванете от неговото щастие се увеличава с 15 процента!