Новата връзка – независимо дали е лична, романтична или професионална – е като новата кола. Първото кръгче е абсолютно блаженство. Всичко звучи, мирише и изглежда прекрасно. Минават седмици или месеци – може би дори години – в щастливо шофиране, преди да разберете, че е необходим ремонт. Както автомобилите, така и човешките взаимоотношения, рано или късно, се разпадат. Чувството е съсипващо – все едно сте закъсали по средата на пътя и се чудите какво се е объркало.

Опитното око тутакси може да разбере кога една кола е пред авария – признаци винаги има. С човешките взаимоотношения нещата стоят по същия начин, но човек може сам да си бъде механик. Учени от университета във Вашингтон са открили 4 ясни симптома, че една връзка е пред провал – така наречените „4 конника на апокалипсиса”, - които могат да предскажат развитието на взаимоотношенията ви с 93% точност. Проучването е проведено сред женени двойки, като учените са успели да предвидят кои от семействата ще се разпаднат още 14 години преди подписването на бракоразводните документи.

4-те конника на апокалипсиса разкриват проблеми във връзки от всякакво естество. Тези проблеми представляват контра-продуктивни действия, на които лесно можем да станем жертва, когато позволим на емоциите ни да надделеят. Четейки за всеки от 4-те конника, опитайте да прецените до каква степен те се отнасят за вашите взаимоотношения. Помнете обаче, че конфликтите сами по себе си не са проблем – те са нормални и (в най-добрия случай) продуктивни явления в общуването и съвместния труд на двама души с различни нужди и интереси. По-важно е как подхождате към тези конфликти – това определя успехът на взаимоотношенията ви, а наличието на дори един от 4-те конника е индикация, че не успявате да се справите с търканията по конструктивен и ефективен начин. Последвайте съветите за елиминиране на конниците и връзките ви ще бъдат успешни.

Първи конник – критиката

Когато не е конструктивна („Докладът ти е отвратителен”), критиката, в най-тревожната си форма, е насочена към личността, характера или интересите на индивида, вместо към действията или поведенията, които искате да се променят („Пишеш ужасно – хаотично и монотонно”). Едно е да критикувате, без да сте конструктивни, а съвсем друго е да нападнете някого заради нещо, което той не може да промени.

Как да се справите с критиката

Ако усетите, че започвате просто да критикувате, когато изначално сте искали да бъдете от помощ, по-добре да не коментирате, без да сте планирали следващия си ход. Трябва да премислите думите си и да се придържате към сценария, за да останете конструктивни и да избегнете грубото отношение. Опитайте още да фокусирате коментара си върху един конкретен тип поведение, тъй като едновременната реакция към няколко типа може лесно да бъде приета просто като критика. Ако усетите, че не можете да се изкажете, без да правите генерални изводи за личността на събеседника си, по-добре замълчете.

Вторият конник – презрение

То е явен признак на неуважение и често предизвиква коментари, чиято цел е да смаже или обиди човека срещу нас. Презрението се среща и в невербалните и завоалирани форми на общуване, като например въртенето на очите или обвиването на обиди с „чувство за хумор”.

Как да преборите презрението

То обикновено произхожда от липсата на интерес към събеседника. Когато усетите, че нечия компания не ви е приятна – може би има черти от характера му, които преди сте смятали за интересни или очарователни, – презрението може да изплува неочаквано. Ако липсата ви на интерес е неизбежна, а взаимоотношенията ви не вървят наникъде, тогава може би е време да поемете контрол над тях. Хората, които управляват връзките си успешно, виждат позлата от общуването с много и различни хора, дори с такива, които не са им симпатични. Общите интереси, независимо колко незначителни, са стока, която хората търсим и браним. Казано с безсмъртните думи на Ейбрахам Линкълн, „Не харесвам този човек. Трябва да го опозная по-добре.”

Третият конник – отбранителната позиция

Отричането на отговорност, оправданията, посрещането на едно оплакване с друго и останалите форми на отбрана са доста проблематични, тъй като пречат на откриването на решение на конфликта. Отбранителната позиция единствено обостря безпокойството и напрежението между двете страни, поради което концентрацията върху по-големите проблеми и борбата с тях стават все по-трудни.

Как да се отървете от отбранителната позиция

Трябва да се склонни да слушате внимателно оплакването на събеседника си, дори да не споделяте мнението му. Постигането на съгласие не е задължително. Вместо това се постарайте да разберете чуждата гледна точка и работете над предотвратяването на конфликта. Важно е да запазите спокойствие. След като ви стане ясно защо събеседникът ви е ядосан, ще ви бъде много по-лесно да откриете допирни точки, отколкото ако се скриете зад щита си и пренебрегнете мнението му.

Четвъртият конник – изграждането на стена

Това се случва, когато прекратите общуването и откажете да бъдете част от него. Примери за такъв тип поведение са мълчанието, емоционалното дистанциране или липсата на емоции и пълното игнориране на човека отсреща. То е много проблематично, тъй като кара събеседника ви да се чувства зле и пречи и на двама ви да разрешите конфликта заедно.

Как да срутите стената

Участвайте активно в общуването. Ако изграждате стена, защото обстоятелствата ви карата да се чувствате притиснати, споделете емоциите си и помолете за време, през което да помислите, преди да продължите разговора. Поддържайте визуален контакт и поклащайте глава, за да знае събеседникът ви, че сте част от дискусията и че го слушате, дори когато нямате какво да отвърнете. Ако изграждате стени по навик, трябва да разберете, че участието в дискусията и съвместния труд за разрешаването на конфликта са единствените начини да предотвратите краха на взаимоотношенията си.

Травис Брадбъри, съавтор на Emotional Intelligence 2.0 и президент на TalentSmart, за Entrepreneur.com

Източник: Мениджър Нюз