Четенето е ключов момент в усвояването на знания, но не се случва на една и съща възраст при всички деца. Едни са готови на 4-годишна възраст, други и на седем не могат да четат.

Затова е важно да следите за някои специфични знаци, които подсказват, че детето вече е готово за тази стъпка.

Често родителите, притеснени от това, че хлапето изостава от връстниците си, го насилват да седи и да срича. Ето какво съветва Bethany Hayes пред mothering.com.

За всяко дете този момент настъпва на различна възраст. Затова е важно вместо да се вторачваме във възрастта, да следим за други важни признаци на готовност.

1. Осъзнава напечатаното

Ако детето разбира, че когато четем, произнасяме думите, които са напечатени на страниците в книжката, започнете да го насърчавате.

- покажете му как правилно да държи книжката.

- покажете му как да чете от първата до последната страница, отляво на дясно.

- оставете да прелиства страницата, която вече сте прочели.

- показвайте му думи – написани на табели около вас, докато вървите по улицата или докато пътувате. Обяснете, че думата е съставена от букви, които са като... съставките на яденето.

Вижте целия текст на страниците на Новите родители.